Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Falowniki JX - instrukcje

Przykładowy diagram połączeń
Dane techniczne zacisków sterowniczych
Programowalne zaciski wejściowe i wyjściowe

Specyfikacja falowników
Napędy sterowane przez zmianę częstotliwości
Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Podstawowe cechy falownika
Opis podzespołów napędu
Instalacja falownika krok po kroku
Pierwsze uruchomienie
Obsługa panelu sterowania

Wybór jednostki programującej
Obsługa paneli sterowania
Grupa “D”: Funkcje monitorowania
Grupa “F”: Podstawowe parametry biegu
Grupa “A”: Funkcje Podstawowe
Grupa “B” Funkcje Uzupełniające
Grupa “C”: Funkcje zacisków programowalnych
Grupa “H” Funkcje stałych silnika

Połączenie do sterownika PLC lub innych urządzeń
Dane techniczne zacisków sterowniczych
Programowalne zaciski wejściowe i wyjściowe
Obsługa programowalnych zacisków wejściowych
Programowalne zaciski wyjściowe
Sterowanie za pomocą wejść analogowych
Wyjścia analogowe
Regulator PID
Podłączenie pod falownik kilku silników

Wykrywanie i usuwanie usterek
Monitorowanie i historia awaryjnych wyłączeń
Powrót do nastaw fabrycznych
Konserwacje i przeglądy
Gwarancja

Połączenie falownika do sieci ModBus
Protokół
Lista danych ModBus

Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika

Instalacja zgodna z wymogami CE-EMC
Zalecenia odnośnie EMC

Instalacja zgodna z wymogami CE-EMC
Zalecenia odnośnie EMC