Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Podstawowe cechy falowników JX

Po rozpakowaniu nowego falownika JX należy sprawdzić:
1. Czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu?
2. Czy opakowanie zawiera: falownik OMRON serii JX ?
3. Czy dane na tabliczce znamionowej urządzenia (moc, rodzaj zasilania, prąd) potwierdzają, że otrzymali Państwo właściwy, zamówiony model falownika?

Falowniki JX dostępne są w obudowach o różnych rozmiarach w zależności od mocy. Wszystkie falowniki tej serii posiadajątakie same panele sterownicze, listwy zaciskowe obwodów mocy oraz listwy sterujące. Wyposażone sąw radiator, a w modelach o wyższych mocach w wentylator zamontowany na radiatorze. Otwory montażowe zostały przygotowane na radiatorze. W falownikach małej mocy są dwa otwory, zaś przy mocach większych 4 otwory montażowe. Urządzenie należy przymocować wykorzystując wszystkie otwory montażowe.

Nigdy nie należy dotykać radiatora podczas pracy falownika, ani zaraz po jego wyłączeniu - może być bardzo gorący.

Obudowa falownika jest nabudowana na metalowy radiator.

Panel sterowania - Falownik może być programowany za pomocą standardowego panelu sterowania bądź opcyjnego panelu operatorskiego. Panel sterowania, w który standardowo jest wyposażone urządzenie ma czterocyfrowy wyświetlacz, na którym prezentowane mogą być bieżące wartości prądu (A), częstotliwości (Hz), symbole parametrów oraz ustawione wartości tych parametrów. Na panelu znajdują się diody LED informujące o:
trybie pracy wyświetlacza (A - wskazanie prądu, Hz -wskazanie częstotliwości), włączonym zasilaniu (POWER), blokadzie falownika- alarmie (ALARM), trybie pracy falownika - (RUN, PRG).

 


Panel jest wyposażony w membranowe przyciski:
- ,  - do sterowania pracą falownika,
- , ,  - do przechodzenia pomiędzy funkcjami, wprowadzania nastaw,
-  - do zatwierdzania nastaw poszczególnych parametrów. Na panelu znajduje się pokrętło potencjometru do zadawania częstotliwości

 

Drukuj