Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Przednia pokrywa obudowy

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Odczekaj 5 minut po odłączeniu zasilania przed zdjęciem przedniej pokrywy i rozpoczęciem dokonywania zmian w połączeniach.

Zdjęcie pokrywy - Przednia pokrywa obudowy jest podtrzymywana na falowniku przez śrubkę i dwie pary zaczepów. Po odkręceniu śrubki, pokrywa jest wciąż trzymana przez zaczepy. Aby ją zdjąć należy nacisnąć na pokrywę po obu stronach dolnych zaczepów, a następnie unieść obudowę do góry.

Na poniższych rysunkach przedstawiono procedurę zdejmowania pokrywy. Najpierw należy odkręcić śrubką mocującą, następnie nacisnąć pokrywę po obu bokach w miejscach dolnych zaczepów i podnieść pokrywę do góry uwalniając ją z zaczepów. Pokrywa powinna się zdejmować lekko. Używanie siły przy jej zdejmowaniu grozi wyłamaniem zaczepów.

 

 

Drukuj