Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Listwa sterująca

Po zdjęciu pokrywy zapoznaj się przez moment z łącznikami pokazanymi na poniższym rysunku.

  WYSOKIE NAPIĘCIE: Niebezpieczeństwo porażenia! Nigdy nie dotykaj pod napięciem wyeksponowanych miejsc płyty PCB (patrz rysunek). Również przełączanie przełączników DIP może się odbywać jedynie przy nie zasilonym falowniku.

 

Drukuj