Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Przełączniki DIP

Po środku nad listwą sterującą, falownika znajdują się przełączniki DIP. W tym rozdziale została przedstawiona ich funkcja, natomiast nastawy oraz szczegóły zostały omówione w dalszej części instrukcji.

 


Przełącznik 485/OPE (RS-485/Operator) konfiguruje tryb pracy portu komunikacji. Do portu może być podłączony zdalny panel sterowania (3G3AX-OP01). Sterowanie falownika za pomocą panelu cyfrowego 3G3AX-OP01 wymaga ustawienia przełącznika w pozycję OPE (RS 422). Jeżeli praca falownika ma być sterowana i monitorowana w sieci ModBus, należy ustawić przełącznik w pozycję 485. Konfiguracja sieci znajduje się w rozdziale: "Podłączenie falownika do sieci ModBus" na stronie 222.


 


Przełącznik DIP SW8 umożliwia realizację funkcji STOP
BEZPIECZEŃSTWA listwy zaciskowej wejściowej Przełączając ten przełącznik w pozycję ON umożliwiamy działanie funkcji STOP.
BEZPIECZEŃSTWA dedykowanej do 3-go wejścia listwy zaciskowej wejściowej. Falownik po podaniu sygnału na wejście 3 (SW8 w pozycji ON) natychmiastowo odetnie napięcie z końcówki mocy przez bezpośrednią komendę przerywającą program wykonywany przez mikroprocesor.. Każdy sygnał powiązany z funkcją STOP.
BEZPIECZEŃSTWA listwy zaciskowej wejściowej musi być zgodny z przytoczoną normą. Dodatkowo przełączenie przełącznika SW8 na ON (załączony) spowoduje automatyczną zmianę przypisanej pod zacisk 3 funkcji wejściowej listwy. Patrz również "STOP BEZPIECZEŃSTWA" na stronie 159.

Drukuj