Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Opis podzespołów napędu

Napęd z regulowaną prędkością zawiera nie tylko silnik i falownik, ale również szereg innych urządzeń zapewniających jego właściwą i bezpieczną pracę np. jednostki hamujące, zabezpieczenia, dławiki itd. Jeśli podczas sprawdzania urządzenia podłączyłeś zasilanie i silnik do falownika, to jest to wszystko co potrzebujesz żeby sprawdzić czy układ działa, ale Twoja aplikacja do prawidłowej pracy może wymagać wielu innych elementów napędu. Zapoznaj się z poniższym schematem, który przedstawia kompletny, właściwie podłączony napęd falownikowy zaopatrzony w szereg opcyjnych elementów, które w wielu sytuacjach są niezbędne.

 

Obwód napedu Nazwa elementu Funkcja

 
Wyłącznik/ Rozłącznik Zabezpieczenie nadprądowe, przeciwzwarciowe (wyłącznik, bezpieczniki). UWAGA: zabezpieczenie należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami i zapewnieniem selektywności zabezpieczeń w układzie
Dławik sieciowy AC Stosowany w celu ograniczenia harmonicznych generowanych w źródle oraz poprawienia współczynnika mocy. UWAGA: Niektóre aplikacje muszą być wyposażone w dławik sieciowy w celu ochronienia falownika przed zniszczeniem.
Filtr szumów radiowych RF Ten element tłumi zakłócenia generowane przez falownik, które mogą negatywnie wpływać na pracę urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu. Tłumi również zakłócenia fal radiowych jakie emituje falownik. Filtr taki może być również stosowany na wyjściu falownika.
Filtr przeciwzakłóceniowy EMI

Element ten redukuje szumy generowane przez falownik w kierunku sieci zasilającej. Filtr EMI stosuje się po stronie zasilania falownika (od strony wejścia).

Modele oznaczone JX-AB___-F zasilane jednofazowo 230 V mają wbudowany filtr, który spełnia normę EN61800-3 kategoria C1.

Modele oznaczone JX-4A___-F zasdilane 3-fazowo 400V mają wbudowany filtr, który spełnia normę EN61800-3 kategoria C3.

Filtr pojemnościowy (szumów radiowych) Filtr pojemnościowy redukuje szumy radiowe powstające na wejściu falownika. Zastosowanie tego filtru nie przyczynia się do wypełnienia dyrektyw CE..
Dławik DC Tłumi harmoniczne generowane przez falownik. Wygładza napięcie w obwodzie pośrednim falownika.
Filtr szumów radiowych RF Ten element tłumi zakłócenia generowane przez falownik, które mogą negatywnie wpływać na pracę urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu. Tłumi również zakłócenia fal radiowych jakie emituje falownik. Filtr taki może być również użyty na wejściu .
Dławik wyjściowy AC Dławik wygładza kształt fali napięcia zasilającego silnik, redukując tym samym drgania silnika (pulsację momentu obrotowego) jakie mogą pojawiać się w napędach falownikowych. Również eliminuje harmoniczne w przewodach zasilających silnik (zalecany przy przewodach dłuższych niż 5m).
Filtr LCR Filtr wygładzający sygnał wyjściowy napięcia.

 UWAGA: Zauważ, że zastosowanie niektórych komponentów jest niezbędne do spełnienia norm (patrz Rozdział 5 i dodatek D).

 

 OSTRZEŻENIE: W układach wymienionych poniżej należy zawsze stosować dławiki sieciowe bowiem mogą pojawiać się duże skoki prądu mogące uszkodzić urządzenie:
1. Układy o współczynniku niezrównoważenia napięcia większym bądź równym 3%
2. Układy o mocy zasilania przynajmniej 10 razy większej niż moc falownika (lub o mocy zasilania większej niż 500 kVA).
3. Układy, w których występują gwałtowne wahania zasilania wynikające z:
a. Kilkanaście falowników jest połączonych równolegle do tego samego źródła
b. Softstart i falownik są połączone równolegle do tego samego źródła
c. Od strony zasilania zainstalowana została regulowana bateria kondensatorów dla poprawy współczynnika mocy
Wszędzie tam, gdzie występuje jakikolwiek z powyższych warunków, lub w układach które mają być szczególnie niezawodne i solidne zaleca się stosowanie dławików sieciowych. Również w układach, które są narażone na działanie bezpośrednie bądź pośrednie wyładowań atmosferycznych.

 

Drukuj