Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ustawianie częstotliwości bazowej silnika

Silnik jest wykonany i przystosowany do pracy przy określonej częstotliwości zasilania. Większość dostępnych silników jest zaprojektowana na częstotliwość 50/60Hz. Przed przystąpieniem do ustawiania tego parametru, sprawdź na tabliczce znamionowej silnika jaka jest jego znamionowa częstotliwość zasilania. Następnie wykonaj przedstawione poniżej czynności. Nie ustawiaj częstotliwości większej niż 50/60Hz, chyba że producent silnika na to zezwala.

 

Czynność Wyświetlacz Funkcja/Parametr
(stan początkowy) A002 Zadawanie rozkazu ruchu
Przyciśnij raz przycisk  A003 Częstotliwość bazowa
Przyciśnij przycisk 

60.0

lub

50.0

Nastawa fabryczna.

USA = 60 Hz, Europa = 50 Hz

Wciskaj przycisk  lub  50.0 Ustaw zgodnie z danymi znamionowymi silnika
Przyciśnij przycisk  A003 Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, powrót do funkcji grupy "A"

 

 UWAGA: Jeżeli nastawiasz częstotliwość wyższą niż wynosi nastawa fabryczna 50/60Hz, sprawdź dane znamionowe silnika i upewnij się że silnik i maszyna napędzana jest do tego przystosowana. Praca urządzenia z częstotliwością wyższą niż znamionowa może uszkodzić silnik i maszynę.

 

Drukuj