Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ustaw napięcie AVR

Falownik posiada funkcję automatycznej regulacji napięcia Automatic Voltage Regulation (AVR). Dopasowuje ona napięcie wyjściowe falownika do wartości znamionowej silnika. Funkcja AVR wygładza wszystkie wahania napięcia zasilającego falownik, lecz nie podnosi napięcia wyjściowego ponad wartość napięcia zasilania. Ustaw właściwie wartość funkcji AVR (A082), bowiem dopasowuje ona falownik do silnika jaki zasilasz.

• Klasa 200V: 200 / 215 / 220 / 230 / 240 VAC
• Klasa 400V: 380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 480 VAC

 

 WSKAZÓWKA: Jeżeli musisz przewinąć listę wartości funkcji przyciśnij i przytrzymaj przycisk H iubS aby wywołać auto-przewijanie.

Aby ustawić napięcie znamionowe zasilanego silnika, wykonaj czynności opisane w poniższej tabeli.

 

Czynność Wyświetlacz Funkcja/Parametr
(stan początkowy) A003 Częstotliwość bazowa
Przyciśnij przycisk  i trzymaj aż -> A082 Poziom napięcia AVR
Przyciśnij przycisk 

230 lub 400

Nastawa fabryczna napięcia AVR

Klasa 200V = 230V AC

Klasa 400V = 400V AC

Wciskaj przycisk  lub  230 Ustaw zgodnie z danymi znamionowymi silnika.
Przyciśnij przycisk  A082 Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, powrót do funkcji grupy "A"

 

Drukuj