Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ustaw prąd znamionowy silnika

Falownik posiada zabezpieczenie termiczne (przeciążeniowe) silnika, które chroni silnik i falownik przed przegrzaniem wynikającym ze zbyt dużego obciążenia. Falownik wykorzystuje ustawioną wartość prądu znamionowego silnika do właściwego działania zabezpieczenia. Poprawne działanie zabezpieczenia zależy zatem od poprawnie wprowadzonego prądu znamionowego silnika. Parametr zabezpieczenia termicznego B012 jest ustawiany w procentach wartości znamionowej prądu silnika (zakres od 20% do 100%).

Odczytaj prąd znamionowy silnika z tabliczki znamionowej i wprowadź nastawy tej funkcji wykonując następujące czynności.

Czynność Wyświetlacz Funkcja/Parametr
(stan początkowy) A082 Nastawa AVR
Przyciśnij przycisk  A- - - Funkcje grupy "A"
Przyciśnij przycisk  b- - - Funkcje grupy "B"
Przyciśnij przycisk  b001 Pierwszy parametr z funkcji grupy "B"
Przyciśnij przycisk  i trzymaj aż -> b012 Zabezpieczenie termiczne
Przyciśnij przycisk  1.60 Nastawa fabryczna wynosi 100% prądu znamionowego falownika
Wciskaj przycisk  lub  1.50 Ustaw zgodnie z wartością prądu znamionowego silnika
Przyciśnij przycisk  b012 Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i powrót do funkcji grupy "B"

 

Drukuj