Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ustaw liczbę biegunów silnika

Aby zapewnić właściwą współpracę falownika z silnikiem, należy wprowadzić jak najwięcej danych znamionowych silnika do falownika. Po ustawieniu znamionowego napięcia zasilania silnika, znamionowego prądu silnika należy zdefiniować w falowniku liczbę biegunów sterowanego silnika. Nastawa fabryczna w falowniku to 4 bieguny (H004)


Wykonaj poniższe czynności aby wprowadzić do falownika liczbę biegunów silnika (tabela pokazuje zmiany od stanu po wykonania poprzedniego kroku).

Czynność Wyświetlacz Funkcja/Parametr
(stan początkowy) b012 Zabezpieczenie termiczne
Przyciśnij przycisk  b- - - Wybrana grupa"B"
Przyciśnij dwa razy przycisk  H- - - Wybrana grupa "H"
Przyciśnij przycisk  H003 Wybrany pierwszy parametr grupy "H"
Przyciśnij raz przycisk  H004 Liczba biegunów silnika
Przyciśnij przycisk  4

2 = 2 bieguny

4 = 4 bieguny (nastawa fabr.)

6 = 6 biegunów

8 = 8 biegunów

Wciskaj przycisk  lub  4 Ustaw właściwą liczbę biegunów
Przyciśnij przycisk  H004 Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i powrót do funkcji grupy "H"

Ten krok uzupełnił ustawienia parametrów falownika niezbędne do przeprowadzenia biegu próbnego. Urządzenie jest prawie gotowe do pierwszego uruchomienia!

 

 WSKAZÓWKA: Jeśli zgubiłeś się przy wykonywaniu powyższych kroków, po pierwsze sprawdź status diody PRG. Następnie zapoznaj się z "Mapa nawigacyjna menu panelu sterowania" na stronie 62 by dowiedzieć się jaki jest obecny tryb pracy wyświetlacza i panelu sterowania. Dopóki nie zatwierdzałeś zmian przyciskiem ENTER , w falowniku nie zostały wprowadzone żadne nastawy. Zauważ, że po wyłączeniu zasilania falownika i ponownym włączeniu, wyświetlacz automatycznie przełącza się w tryb monitorowania i wyświetla częstotliwość wyjściową (parametr D001).

 

Drukuj