Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Monitorowanie parametrów za pomocą wyświetlacza na panelu sterowania

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych nastaw do falownika, panel sterowania można przełączyć z trybu programowania w tryb monitorowania. Wówczas, dioda PRG nie będzie się świecić, a na wyświetlaczu będą prezentowane bieżące wartości częstotliwości (Hz) lub prądu (A).

Przy pierwszym uruchomieniu, wygodnie jest ustawić wyświetlacz aby monitorował prędkość silnika czyli częstotliwość wyjściową. Częstotliwość wyjściowa nie może być mylona z Częstotliwością bazową (50Hz) ani Częstotliwością impulsowania tranzystorów (kHz).

Funkcje monitorowania znajdują się w funkcjach z grupy "D". Patrz "Mapa nawigacyjna menu panelu sterowania" na stronie 62 instrukcji.

Monitorowanie częstotliwości wyjściowej (prędkości) - Kontynuując czynności z poprzedniej tabelki, ustaw monitorowanie częstotliwości zgodnie z poniższą tabelką.

Czynność Wyświetlacz Funkcja/Parametr
(stan początkowy) H004 Liczba biegunów silnika
Przyciśnij przycisk  H- - - Wybrana grupa "H"
Przyciśnij przycisk  d001 Wybrana częstotliwość wyjściowa
Przyciśnij przycisk  0.0 Wyświetlana częstotliwość wyjściowa

 

Kiedy falownik wyświetla monitorowany parametr, dioda PRG jest wyłączona. To jest potwierdzeniem tego, że falownik nie jest już w trybie programowania. Na wyświetlaczu jest teraz prezentowana aktualna prędkość silnika (w tym momencie 0). Obok wyświetlacza jest włączona dioda Hz. Podczas monitorowania prądu, włączona będzie dioda A (Amper).

 

Drukuj