Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "D": Funkcje monitorowania

Funkcje monitorowania można aktywować niezależnie od tego czy falownik znajduje się w Trybie Biegu (Run) czy Zatrzymania (Stop). Po wybraniu kodu funkcji, która monitoruje żądaną wielkość przyciśnij przycisk FUNC aby wyświetlać na wyświetlaczu aktualną wartość. Funkcje D005 oraz D006 wykorzystują indywidualne segmenty wyświetlacza dla sygnalizowania statusu włączony/wyłączony zacisków listwy sterującej.

 

Funkcje grupy "D" Zmiana w trybie Biegu Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
D001 Częstotliwość wyjściowa

Na wyświetlaczu prezentowana jest aktualna wartość częstotliwości wyjściowej;

zakres od 0.0 do 400.0 Hz

- Hz
D002 Prąd wyjściowy

Bieżąca wartość prądu silnika (wewnętrzny filtr , czas odświeżania stały 100 ms),

zakres 0 do 999.9 amper

- A
D003 Kierunek obrotów

Trzy wskazania:

"F" Bieg w prawo

"o" .. Stop

"r".....Bieg w lewo

- -
D004 Wartość sygnału sprzężenia zwrotnego do regulatora PID

Wyświetla przeskalowaną wartość sygnału sprzężenia zwrotnego do regulatora PID. (Wartość skalowana przez stałą z parametru A075),

Zakresy wskazań:

0.00 do 99.99, 100.0 do 999.9,

1000 do 9999., 1000 do 999,

10000 do 99900

- %całego zakresu
D005 Stan wejściowych zacisków listwy sterującej

Sygnalizuje stan wejść cyfrowych

- -
D006 Stan wyjściowych zacisków listwy sterującej

Sygnalizuje stan wyjść cyfrowych na listwie sterującej:

- -

 

Funkcje grupy "D" Zmiana w trybie Biegu Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
D007 Przeskalowana wartość częstotliwości

Wyświetla bieżącą wartość częstotliwości przeskalowaną przez stałą ustawioną w parametrze B086.

Zakres:

XX.XX 0.00 do 99.99

XXX.X 100.0 do 999.9

XXXX 1000. do 9999

XXXX 1000 do 9999 (x10= 10000 do 99999)

- Hz przemnożona przez stałą
D013 Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe (zasilające silnik), Zakres: od 0.0 do 600.0V - V
D016 Zsumowany czas biegu silnika

Wyświetla całkowity czas pracy falownika w Trybie Biegu w godzinach:

Zakres:

0 do 9999

1000 do 9999

G100 do G999 (10,000 do 99,900)

- godziny
D017 Zsumowany czas zasilania falownika

Wyświetla całkowity czas, w jakim falownik był zasilany. Podawany w godzinach.

Zakres:

0 do 9999

1000 do 9999

G100 do G999 (10,000 do 99,900)

- godziny
D018 Temperatura radiatora Wyświetla temperaturę radiatora chłodzącego. (0.0~200) - °C

 

Drukuj