Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "D": Blokada i historia blokad

Parametry Blokada falownika i historia blokad pozwalają na sprawdzenie powodu zablokowania falownika oraz przejrzenia historii wszystkich awaryjnych wyłączeń.

 

Funkcje grupy "D" Zmiana w trybie Biegu Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
D080 Liczba błędów

Liczba blokad falownika (błędów),

Zakres 0. do 9999

- zdarzenia
D081 Błąd nr 1

Wyświetla informacje o blokadzie:

• Kod błędu • Częstotliwość wyj. w chwili zablokowania

• Prąd wyjściowy w chwili zablokowania

• Poziom napięcia DC w chwili zablokowania

• Całkowity czas biegu do chwili zablokowania.

• Całkowity czas zasilania od chwili blokady

-  
D082 Błąd nr 2 - -
D083 Błąd nr 3 - -

 

Funkcje grupy "D" Zmiana w trybie Biegu Jednostki
Kod Funkcji Nazwa Opis
D102 Napięcie pośrednie DC Wyświetla poziom napięcia na szynie DC, Zakres 0.0 do 999.9 - V
D104 Poziom przegrzania termicznego Pokazuje wartość procentową zakumulowanego w czasie przegrzania radiatora , zakres 0.0 do 100.0 - %

 

Drukuj