Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "F": Podstawowe parametry biegu

Parametry z grupy "F" definiują podstawowe profile częstotliwości (prędkości). Częstotliwość wyjściowa ustawiana jest w Hz, natomiast przyspieszenie i hamowanie (od 0 do maksymalnej częstotliwości i od maksymalnej częstot. do 0) definiowane jest przez wprowadzenie czasów w sekundach. W tej grupie funkcji znajduje się również parametr, który ustawia kierunek obrotów silnika po rozkazie ruchu wydawanym przyciskiem Run. Ten parametr nie ma wpływu na kierunek obrotów przy rozkazie ruchu zadawanym z listwy sterującej.

Standardowe parametry przyspieszania i zwalniania (domyślne) ustawiane są w funkcjach czas przyspieszania 1, czas zwalniania 1. Alternatywne nastawy dokonywane są w funkcjach grupy A (parametry Ax92, Ax93). Kierunek obrotów silnika po rozkazie ruchu zadanym z panelu sterowania ustawiany jest w parametrze F004.

 

 

Funkcje grupy "F" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
F001 Częstotliwość wyjściowa

Częstotliwość wyjściowa falownika

Zakres 0.0 / częst. począt. do 400Hz

tak - Hz
F002 Czas przyspieszania

Domyślny czas przyspieszania

Zakres 0.01 do 3000 sekund

tak 10.0 sek.
F202 Czas przyspieszania (nastawa dla 2 silnika)

Domyślny czas przyspieszania, nastawa dla drugiego silnika

Zakres 0.01 do 3000 sekund

tak 10.0 sek.
F003 Czas zwalniania

Domyślny czas zwalniania

Zakres: 0.01 do 3000 sekund.

tak 10.0 sek.
F203 Czas zwalniania (nastawa dla 2 silnika)

Domyślny czas zwalniania, nastawa dla drugiego silnika

Zakres 0.01 do 3000 sekund.

tak 10.0 sek.
F004 Kierunek obrotów

Dostępne dwie nastawy; wybierz kod:

00 w prawo

01 w lewo

nie 00 -

 

Drukuj