Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Ustawienia podstawowych parametrów

Ustawienia opisane w tym rozdziale dotyczą podstawowych właściwości pracy napędu. Definiują częstotliwość bazową silnika oraz zakres regulowanej częstotliwości wyjściowej czyli prędkości silnika.

Relacje pomiędzy częstotliwością maksymalną i częstotliwością bazową przedstawiają poniższe wykresy. Falownik steruje silnikiem z zachowaniem warunku U/f=const. w całym zakresie częstotliwości do osiągnięcia napięcia znamionowego. Powyżej częstotliwości znamionowej (bazowej) amplituda napięcia pozostaje stała - znamionowa. Wówczas prędkość rośnie, a moment silnika zaczyna maleć. Aby uzyskać w całym zakresie regulowanej prędkości stały moment silnika, należy maksymalną częstotliwość ustawić równą częstotliwości bazowej (patrz wykres z prawej strony).

NOTATKA: Nastawa 2 w poniższych tabelach oznacza drugi zestaw nastaw przeznaczonych dla drugiego silnika, podłączanego do falownika. Falownik może pracować z dwoma silnikami podłączanymi na zmianę i wykorzystując drugi zestaw nastaw użytkownik nie musi wprowadzać przy każdej zmianie wszystkich parametrów.

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
A003 Częstotliwość bazowa Ustaw z zakresu: 30Hz do częstotliwości maksymalnej (A004) nie 50.0 Hz
A203

Częstotliwość bazowa,

(2-gi silnik)

Ustaw z zakresu: 30Hz do częstotliwości maksymalnej (A204)

(nastawa dla 2 silnika)

nie 50.0 Hz
A004 Częstotliwość maksymalna Ustaw z zakresu: częstotliwość bazowa do 400 Hz nie 50.0 Hz
A204

Częstotliwość maksymalna

(2-gi silnik)

Ustaw z zakresu: częstotliwość bazowa do 400 Hz

(nastawa dla 2 silnika)

nie 50.0 Hz

 

Drukuj