Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Algorytm sterowania momentem

Falownik JX steruje wg charakterystyki U/f. W parametrze A044 ustawia się typ sterowania: stało/zmiennomomentowe (A244 nastawa dla 2-ego silnika). Nastawa fabryczna to 00 (stałomomentowa).

Algorymt sterowania momentem falownika Omron JX
 

Przeczytaj, poniższe wskazówki, które ułatwią Ci wybór najlepszej metody sterowania momentem dla Twojej aplikacji.

Algorytm sterowania wg charakterystyki U/ f=const. zapewnia w napędzie stały moment w całym zakresie prędkości obrotowej. Odpowiednie kształtowanie tej charakterystyki pozwala również sterować ze zmiennym momentem (patrz wykresy poniżej).

Stały i zmienny (zredukowany) moment - Na wykresach przedstawiono charakterystyki napędu ze sterowaniem ze stałym (wykres po prawo) oraz zmiennym (zredukowanym, wykres na dole po lewo) momentem od 0Hz do częstotliwości bazowej (A003). Dla obydwu przypadków dla częstotliwości wyższych od bazowej, napięcie wyjściowe ma stałą wartość.

Prawy wykres powyżej przedstawia charakterystykę sterowania ze zmiennym (zredukowanym) momentem jednak w przedziale od 0Hz do 10% charakterystykę sterowania jest stała. Pomaga to w osiągnięciu większego momentu napędowego przy niskiej częstotliwości.

Ręczne podbicie momentu - Jeśli napędzana maszyna ma przy starcie dużą inercję, zachodzi wówczas potrzeba zwiększenia momentu silnika w zakresie najniższych obrotów. Falowniki JX pozwalają na ręczne ustawienie podbicia momentu poprzez zmianę kształtu charakterystyki wyjściowej. Zwiększa się wówczas przyrost napięcia w stosunku do przyrostu częstotliwości wyjściowej (patrz wykres). Ta nadwyżka napięcia zwiększa moment wyjściowy przy niskich prędkościach.

Ręczne podbicie momentu


Podbicie momentu może być ustawiane dla częstotliwości z zakresu 0Hz do połowy wartości częstotliwości bazowej. Użytkownik ustawia punkt A na charakterystyce przy pomocy parametrów A042 i A043.
Pamiętaj, że długotrwała praca silnika z niską prędkością powoduje, że silnik nie ma wystarczającego chłodzenia i bardzo się grzeje. Jeżeli Twoja aplikacja pracuje z niską prędkością zamontuj na silniku obce chłodzenie.

Napięcie wyjściowe przy częstotliwości bazowej - Wykorzystując parametr A045 można dokonać zmiany poziomu napięcia wyjściowego przy częstotliwości bazowej (patrz wykres). Napięcie to może być ustawione z zakresu od 20% do 100% napięcia znamionowego. Wprowadzając tę nastawę zmienia się charakterystykę wyjściową falownika.

W poniższej tabeli zestawiono parametry pozwalające na sterowanie momentem.

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
A041 Wybór metody podbijania momentu

Dwie możliwe nastawy:

00 - ręczne podbijanie momentu

01 - automatyczne podbijanie momentu

nie 00 %
A241

Wybór metody podbijania momentu

(2-gi silnik)

nie 00 %
A042 Ręczne podbijanie momentu

Można ustawić zwiększenie momentu początkowego o wartość od 0 do 20% momentu przy U/f=const.,

Zakres: od 0.0 do 20.0%

tak 5,0 %
A242

Ręczne podbijanie momentu,

(2-gi silnik)

tak 0.0 %
A043 Częstotliwość, przy której jest podbijany moment

Ustawia częstotliwość, przy której jest podbijany moment (punkt A na charakterystyce).

Zakres od 0.0 do 50.0% (częstotliwości znamionowej)

tak 2,5 %
A243

Częstotliwość, przy której jest podbijany moment,

(2-gi silnik)

tak 0.0 %
A044 Nastawa wzorca charakterystyki U/f

Trzy charakterystyki U/f; Trzy nastawy:

00 stałomomentowa

01 zmiennomomentowa

06  zmiennomomentowa 1

nie 00 -
A244

Nastawa wzorca charakterystyki U/f,

(2-gi silnik)

nie 00 -
A045 Zmiana napięcia wyjściowego

Ustawia maksymalne napięcie wyjściowe falownika na charakterystyce U/f,

zakres od 20 do 100% napięcia znamionowego

tak 100. %
A245

Zmiana napięcia wyjściowego

(2-gi silnik)

tak 100. %

 

Drukuj