Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Hamowanie dynamiczne DC

Funkcja hamowania dynamicznego (napięciem stałym) powoduje zatrzymanie silnika w czasie krótszym niż podczas wybiegu czy w trybie normalnego zwalniania. Podczas hamowania dynamicznego generowany jest w silniku przeciwny moment -hamujący. Hamowanie dynamiczne jest szczególnie przydatne i efektywne przy niskich prędkościach, kiedy wymagany moment hamujący jest najmniejszy.

Kiedy ustawisz funkcję hamowania dynamicznego A051na 01, gdy sygnał RUN (bieg w przód/tył) zostanie wyłączony to po zwolnieniu silnika do częstotliwości wprowadzonej w parametrze A052 falownik będzie zasilał silnik napięciem stałym. Siła hamowania i czas są ustawiane przez użytkownika (parametry A054 i A055). Opcjonalnie można wprowadzić przerwę pomiędzy normalnym zwalnianiem a hamowaniem dynamicznym, której czas ustawia się w parametrze A053. Wówczas falownik puści silnik wybiegiem, a dopiero po tym czasie rozpocznie proces hamowania dynamicznego.

Hamowanie DC (reagujące na częstotliwość) Po ustawieniu parametru A051 na 02 hamowanie dynamiczne jest aktywowane w momencie obniżenia się częstotliwości na wyjściu do wartości wprowadzonej w parametrze A052 gdy sygnał RUN jest ciągle aktywny. Patrz wykresy poniżej.

Hamowanie dynamiczne uczynione stykiem zewnętrznym listwy zaciskowej wejściowej z przypisaną funkcją DB lub ustawiane w parametrach jest aktywne tylko po wykryciu przez falownik częstotliwości hamowania.

Przykład 1, (powyżej po lewo) pokazuje przypadek kiedy A051=02 i częstotliwość jest zadawana skokowo. Kiedy częstotliwość zadana spadnie do 0, hamowanie DC jest aktywowane ponieważ częstotliwość na wyjściu obniżyła się poniżej progu ustawionego w A052. Hamowanie DC jest aktywne do momentu osiągnięcia na wyjściu częstotliwości ustawionej w A052. Hamowanie DC nie jest aktywowane gdy sygnał FW =WYŁ.

Przykład 2, (powyżej po prawo) pokazuje przypadek stopniowej zmiany częstotliwości zadanej (np. przez sygnał analogowy). Hamowanie DC jest aktywne przy rozruchu ponieważ sygnał zadany jest mniejszy niż wartość częstotliwości ustawionej w A052.

 

 UWAGA: Wykorzystując hamowanie dynamiczne zwróć uwagę na czas jego trwania. W procesie tym wydziela się dużo ciepła i można uszkodzić silnik. Dlatego też powinno się stosować silniki z termistorami i podłączać je do wejść termistorowych falownika. Falownik będzie wówczas stanowił zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.

 

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
A051 Hamowanie dynamiczne

Nastawy funkcji:

00 Nieaktywna

01 Aktywna podczas hamowania

02 Wykrywanie częstotliwości hamowania

nie 00 -
A052 Częstotliwość hamowania dynamicznego

Częstotliwość, od której falownik rozpocznie hamowanie dynamiczne,

Zakres od częstotliwości początkowej (B082) do 60 Hz

nie 0.5 Hz
A053 Czas oczekiwania do rozpoczęcia hamowania dynamicznego

Opóźnienie pomiędzy osiągnięciem częstotliwości hamowania dynamicznego A052 a rozpoczęciem hamowania dynamicznego.(w tym czasie),

zakres 0.0 do 5.0 sekund.

nie 0.0 sek.
A054 Siła hamowania

Ustawia siłę hamowania dynamicznego w procentach momentu znamionowego

Zakres: 0 do 100%

nie 50 %
A055 Czas hamowania dynamicznego

Ustawia czas hamowania dynamicznego.

Zakres: 0. do 60 sekund

nie 0.5 sek.
A056 Sposób uaktywnienia hamowania dynamicznego

Aktywne gdy

00 - po zamknięciu [DB]

01 - od poziomu częstot.

nie 01 -

 

Drukuj