Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Funkcja ograniczenia zakresu częstotliwości

Ograniczenie częstotliwości - Górna i dolna granica zakresu regulowanej prędkości może być narzucona przez użytkownika. Falownik będzie pracował wówczas jedynie w tym zakresie częstotliwości, niezależnie od sygnałów zadających. Dolną granicę można ustawić na wartość większą od zera (tak jak pokazano na rys.), natomiast górna granica nie może przekraczać częstotliwości znamionowej silnika oraz napędzanej maszyny. Nastawa częstotliwości maksymalnej (A004/A204) ma pierwszeństwo przed górną granicą regulacji częstotliwości (A061/A261).

 

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
A061 Górna granica regulacji częstotliwości Ustawia górny limit częstot. wyjściowej mniejszej niż częstot. maksymalna (A004). Zakres nastaw: od dolnej granicy (A062) do częstot. maksymalnej (A004). 0.0 Nieaktywna >0.0 Aktywna nie 0.0 Hz
A261 Górna granica regulacji częstotliwości, (2-gi silnik) Ustawia górny limit częstot. wyjściowej mniejszej niż częstot. maksymalna (A204). Zakres nastaw: od dolnej granicy (A262) do częstotliwości maksymalnej (A204). 0.0 Nieaktywna >0.0 Aktywna nie 0.0 Hz
A062 Dolna granica regulacji częstotliwości Ustawia dolną granicę regulowanej częstotliwości, większej od zera. Zakres nastaw: od częstot. początkowej (B082) do górnej granicy częstot. (A061). 0.0 Nieaktywna >0.0 Aktywna nie 0.0 Hz
A262 Dolna granica regulacji częstotliwości, (2-gi silnik) Ustawia dolną granicę regulowanej częstotliwości, większej od zera. Zakres nastaw: od częstot. początkowej (B082) do górnej granicy częstot. (A261). 0.0 Nieaktywna >0.0 Aktywna nie 0.0 Hz

Przeskok częstotliwości zabronionej - Niektóre silniki oraz napędzane maszyny przy pewnych częstotliwościach mogą wpadać w rezonans, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Falownik pozwala na wprowadzenie trzech przedziałów częstotliwości zabronionych, które będą omijane podczas przyspieszania i zwalniania.

 

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis

A063,

A065,

A067

Częstotliwość zabroniona (punkt centralny)

Można zdefiniować do trzech częstotliwości (środek przedziału zabronionego) omijanych przez falownik przy regulacji prędkości.

Zakres: 0.0 do 400.0 Hz

nie

0.0

0.0

0.0

Hz

A064,

A066,

A068

Szerokość pasma zabronionego

Definiuje szerokość pasma zabronionego od częstotliwości środkowej zdefiniowanej w A063, A065, A067.

Zakres: 0.0 do 10.0 Hz

nie

0.5

0.5

0.5

Hz

 

Drukuj