Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Automatyczna funkcja regulacji napięcia (AVR)

Funkcja automatycznej regulacji napięcia, zapewnia stałą amplitudę napięcia wyjściowego falownika, niezależnie od wahań i zmian napięcia zasilania. Napięcie wyjściowe falownika, nigdy nie będzie wyższe od napięcia zasilającego. Kiedy wykorzystujesz tą funkcję, upewnij się, że dobrze ustawiłeś klasę napięcia zasilania silnika.

 

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
A081 Funkcja AVR

Nastawa działania funkcji automatycznej regulacji napięcia (AVR)

00 włączona funkcja AVR

01 wyłączona funkcja AVR

02 włączona funkcja AVR za wyjątkiem zwalniania

nie 00 -
A082 Nastawa poziomu napięcia silnika dla AVR

Falowniki klasy 200V:

200/215/220/230/240

Falowniki klasy 400V:

380/400/415/440/460/480

nie 200/400 V

 

Drukuj