Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Drugi zestaw czasów przyspieszania i zwalniania

Falowniki JX mają możliwość ustawienia dwóch zestawów czasów przyspieszania i zwalniania. Dzięki tej funkcji można w czasie biegu silnika wywołać drugi zestaw nastaw bez potrzeby przestrajania urządzenia. Kiedy falownik standardowo pracuje z nastawami czasów przyspieszania F002 oraz zwalniania F003, można wywołać drugi zestaw nastaw: od chwili osiągnięcia zdefiniowanej częstotliwości lub poprzez zamknięcie styku [2CH] na listwie sterującej. Dla drugiego silnika jest również definiowany osobny drugi zestaw czasów. Wybór metody przełączania pomiędzy zestawami czasów dokonywany jest w parametrze A094. Pamiętaj, że drugi zestaw czasów nie odnosi się tylko do nastaw drugiego silnika.

 

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
A092 Drugi czas przyspieszania (silnik 1)

Zakres nastaw:

0.01 do 3000 sekund

tak 15.00 sek.
A292 Drugi czas przyspieszania, (silnik 2)

Zakres nastaw:

0.01 do 3000 sekund

tak 15.00 sek.
A093 Drugi czas zwalniania (silnik 1)

Zakres nastaw:

0.01 do 3000 sekund

tak 15.00 sek.
A293 Drugi czas zwalniania, (silnik 2)

Zakres nastaw:

0.01 do 3000 sekund

tak 15.00 sek.
A094 Wybór funkcji dwustanowego przyspieszania i zwalniania

Dwie metody:

00 styk 2CH listwy sterującej

01 poziom częstotliwości przełączającej

nie 00 -
A294 Wybór funkcji dwustanowego przyspieszania i zwalniania (silnik 2)

Dwie metody:

00 styk 2CH listwy sterującej

01 poziom częstotliwości przełączającej

nie 00 -

 

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
A095 Poziom częstotliwości przełączającej czas przyspieszania

Częstotliwość wyjściowa, przy której nastąpi przełączenie na drugi czas przyspieszania

Zakres nastaw: 0.0 - 400.0 Hz

nie 0.0 Hz
A295

Poziom częstotliwości przełączającej czas przyspieszania

(silnik 2)

Częstotliwość wyjściowa, przy której nastąpi przełączenie na drugi czas przyspieszania

Zakres nastaw: 0.0 - 400.0 Hz

nie 0.0 Hz
A096 Poziom częstotliwości przełączającej czas zwalniania

Częstotliwość wyjściowa, przy której nastąpi przełączenie na drugi czas zwalniania

Zakres nastaw: 0.0 -400.0 Hz

nie 0.0 Hz
A296

Poziom częstotliwości przełączającej czas zwalniania

(silnik 2)

Częstotliwość wyjściowa, przy której nastąpi przełączenie na drugi czas zwalniania

Zakres nastaw: 0.0 - 400.0 Hz

nie 0.0 Hz

 

 NOTATKA: Jeżeli ustawisz zbyt krótkie pierwsze czasy przyspieszania i zwalniania (mniejsze od 1.0 sekundy) falownik może nie zdążyć przełączyć na drugi zestaw czasów przed osiągnięciem częstotliwości końcowej. W tym przypadku falownik wydłuży czas przyspieszania/zwalniania aby zdążyć przełączyć nastawy na drugi zestaw czasów.

 

Drukuj