Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Nastawy potencjometru

Zakresy nastaw - Parametry w poniższej tabeli określają górne i dolne zakresy działania potencjometra umieszczonego na pulpicie cyfrowym falownika.

 

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
A151 Nastawa częstotliwości początkowej potencjometra

Ustawia poziom częstotliwości zadawanej z potencjometra odpowiadającej wartości początkowej

Zakres nastawy od 0.0 do 400.0

nie 0.0 Hz
A152 Nastawa częstotliwości końcowej potencjometra

Ustawia poziom częstotliwości zadawanej z potencjometra odpowiadającej wartości końcowej

Zakres nastawy od 0.0 do 400.0

nie 0.0 Hz
A153 Ustalenie poziomu sygnału odpowiadającego częstotliwości początkowej potencjometra

Ustawia poziom sygnału zadawanego z potencjometra odpowiadającej wartości częstotliwości początkowej

Zakres nastawy od 0 do 100.0

nie 0. %
A154 Ustalenie poziomu sygnału odpowiadającego częstotliwości końcowego potencjometra

Ustawia poziom częstotliwości zadawanej z potencjometra odpowiadającej wartości końcowej

Zakres nastawy od 0. do 100.0

nie 100. %
A155 Uaktywniania nastawy częstotliwości początkowej potencjometra

Dwie nastawy:

00 częstotliwość początkowa od wartość z A151

01 częstotliwość początkowa od 0Hz

nie 01 -

 

 

Drukuj