Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "B": Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie termiczne wykrywa stan przeciążenia falownika i silnika i zabezpiecza przed uszkodzeniem wynikającym ze zbyt dużych prądów, a zatem zbyt dużej wydzielanej temperatury.

W parametrze B013 ustaw charakterystykę momentu wyjściowego dopasowaną do obciążenia. To pozwoli falownikowi wykorzystać najlepszą charakterystykę zabezpieczenia dla Twojego układu.


Moment wytworzony na wale jest proporcjonalny do prądu silnika, który jest proporcjonalny do wydzielanego ciepła.

Ustaw próg zadziałania zabezpieczenia (parametr B012), wyrażony w procentach prądu znamionowego falownika (zakres nastaw: od 20% do 100%). Kiedy prąd przekroczy wartość ustawioną, falownik zostanie zablokowany, a na wyświetlaczu pojawi się kod alarmu E05. Falownik wyłączy silnik. Osobne ustawienia zostały przewidziane dla 2-go silnika patrz tabela poniżej.

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
B012 Poziom zabezpieczenia termicznego Zakres nastaw: 20% do 100% prądu znamionowego falownika. nie Prąd znamionowy falownika *1 A
B212

Poziom zabezpieczenia termicznego

(2-gi silnik)

Zakres nastaw: 20% do 100% prądu znamionowego falownika. nie A
B013 Charakterystyka zabezpieczenia termicznego

Dostępne charakterystyki:

00 o zredukowanym momencie 1

01 o stałym momencie

02 o zredukowanym momencie 2

nie 00 -
B213

Charakterystyka zabezpieczenia termicznego

(2-gi silnik)

Dostępne charakterystyki:

00 o zredukowanym momencie 1

01 o stałym momencie

02 o zredukowanym momencie 2

nie 00 -

 

 OSTRZEŻENIE: Kiedy parametr B012 - Próg zadziałania zabezpieczenia termicznego jest ustawiony na prąd znamionowy silnika, falownik stanowi zabezpieczenie termiczne dla niego z progiem zadziałania wynoszącym 115% prądu znamionowego.

 

Drukuj