Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "B": Ograniczenie przeciążenia

Jeśli prąd wyjściowy falownika przekroczy zdefiniowany dopuszczalny poziom dla przyspieszania lub stałej prędkości, funkcja ta automatycznie zredukuje częstotliwość wyjściową ograniczając przeciążenie. Działanie tej funkcji nie jest sygnalizowane kodem alarmu ani nie powoduje blokady falownika. Funkcję można również uaktywnić tylko do pracy przy stałej prędkości, co pozwoli na popłynięcie w układzie większego prądu podczas przyspieszania.

Kiedy falownik wykryje przeciążenie, obniży prędkość silnika do zredukowania prądu poniżej progu zadziałania funkcji. Użytkownik może dowolnie ustawiać czas zwalniania (w celu obniżenia prądu) w zakresie od 1 do 30 sekund (parametr B023).

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
B021 Zabezpieczenie przeciążeniowe

Nastawy funkcji:

00 nieaktywna

01 aktywna przy przyspieszaniu i prędkości stałej

02 aktywna tylko dla stałej prędkości

nie 01 -
B221

Zabezpieczenie przeciążeniowe

(2-gi silnik)

nie 01 -
B022 Poziom ograniczenia przeciążenia Ustawia poziom zadziałania zabezpieczenia z zakresu: 20% do 150% prądu znamionowego falownika (rozdzielczość nastawy - 1%) nie Prąd znamionowy x 1.5 A
B222

Poziom ograniczenia przeciążenia

(2-gi silnik)

nie Prąd znamionowy x 1.5 A
B023 Czas obniżania częstotliwości po wykryciu przeciążenia

Ustawia czas obniżania częstotliwości po wykryciu przeciążenia.

Zakres 0.1 do 3000.0s, rozdzielczość 0.1.

nie 1.0 sek.
B223

Czas obniżania częstotliwości po wykryciu przeciążenia,

2-gi silnik

nie 1.0 sek.
B028 Wybór sposobu zabezpieczenia przeciążeniowego

Dwa kody opcyjne:

00 poziom zabezpieczenia według nastawy B022

01 poziom zabezpieczenia ustawiany sygnałem [O]-[L]

nie 00 -
B228

Wybór sposobu zabezpieczenia przeciążeniowego,

2-gi silnik

Dwa kody opcyjne:

00 poziom zabezpieczenia według nastawy B222

01 poziom zabezpieczenia ustawiany sygnałem [O]-[L]

nie 00 -

 

Drukuj