Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "B": Blokada nastaw

Funkcja blokady nastaw chroni przed dokonywaniem zmian we wszystkich parametrach i funkcjach falownika. W parametrze B031 można dokonać blokady nastaw w różnych wariantach. W poniższej tabeli zestawiono dostępne nastawy parametru B031oraz ich działanie w połączeniu ze stanem wejścia cyfrowego [SFT]. W tabeli zaznaczono, które parametry mogą być zmieniane przy poszczególnych kombinacjach B031 i [SFT]."Tak" lub "nie" w rubrykach oznacza czy dany parametr może, czy nie może być edytowany.

W niektórych trybach blokowania nastaw można edytować tylko parametr F001 i parametry wielopoziomowej nastawy prędkości (A020, A220, A021-A035) i A038, jednakże bez możliwości zmian w A019. Edytowanie parametru B031 jest szczególne i zostało osobno wyszczególnione w tabeli.

 

Nastawa B031 Wejście cyfrowe [SFT] Parametry standardowe F001 i wielopoziom owa nastawa prędkości B031
Stop Bieg Stop i bieg Stop bieg
00 WYŁ tak Tylko te edytowane podczas biegu tak tak nie
ZAŁ nie nie nie tak nie
01 WYŁ tak Tylko te edytowane podczas biegu tak tak nie
ZAŁ nie nie tak tak nie
02 (ignoruje) nie nie nie tak nie
03 (ignoruje) nie nie tak tak nie
10 (ignoruje) tak Wysoki dostęp tak tak tak

 

 NOTATKA: Parametr B031 jest zawsze dostępny. Funkcja zabezpieczenia nastaw falownika nie ma takiego samego działania i pełni inną funkcję niż zabezpieczenie hasłem stosowane w innych przemysłowych urządzeniach sterujących.

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
B031 Blokada nastaw

Dostępne nastawy:

00 wszystkie parametry, oprócz B031 są zablokowane, kiedy na zacisku [SFT] jest podany sygnał.

01 wszystkie parametry, oprócz B031 i F001 są zablokowane, kiedy na zacisku [SFT] jest aktywny sygnał.

02 wszystkie parametry oprócz B031 są zablokowane.

03 wszystkie parametry oprócz B031 i F001 są zablokowane.

10 zmiana parametru B031 w biegu Patrz dodatek C aby sprawdzić parametry dostępne dla tej nastawy

nie 01 -

 

Drukuj