Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "B": Kontrola napięcia DC dla funkcji AVR podczas hamowania

Dzięki tej funkcji utrzymywany jest stabilny poziom napięcia DC w obwodzie pośrednim podczas hamowania. Poziom napięcia DC w układzie pośrednim rośnie na skutek pracy prądnicowej silnika, kiedy ustawimy parametr B133 na 01 (aktywny), falownik kontroluje czas hamowania silnika w taki sposób aby nie powodować przekroczenia zabezpieczenia nadnapięciowego i blokady.

Rzeczywisty czas hamowania silnika w przypadku wykorzystywania tej funkcji może być różny niż wynikający z parametru F003.

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczn a Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
B055 Kontrola napięcia DC dla AVR podczas zwalniania Współczynnik wzmocnienia P

Określa współczynnik wzmocnienia regulatora (wzmocnienie części proporcjonalnej regulatora) dla funkcji kontroli napięcia DC dla AVR podczas zwalniania.

Zakres nastawy: 0.2 do 5.0

tak 0.2 -
B056 Kontrola napięcia DC dla AVR podczas zwalniania Czas zdwojenia (całkowania) I

Określa czas zdwojenia całkowania regulatora PID dla funkcji kontroli napięcia DC dla AVR podczas zwalniania.

Zakres nastawy:0.0 do 150.0

tak 0.2 sek.
B133 Kontrola napięcia DC dla AVR podczas zwalniania

Dwie nastawy:

00...nieaktywna

01...aktywna

tak 00 -
B134 Nastawa progu napięciowego DC dla AVR podczas zwalniania

Nastawa progu napięcia DC w układzie pośrednim dla funkcji AVR podczas zwalniania.

Zakresy nastaw: Klasa 200V...330 do 395

Klasa 400V...660 do 790

tak 380 /760 V

 

Różnice pomiędzy funkcjami wstrzymanie hamowania przed blokadą nadnapięciową, a funkcją kontroli napięcia DC dla AVR podczas zwalniania.

Obie funkcje są podobne z racji utrzymywania napięcia w obwodzie DC na poziomie nie powodującym blokady falownika. Jednak gdy obie te funkcje są uczynnione funkcja kontroli napięcia DC dla AVR podczas hamowania ma priorytet.

 

  Wstrzymanie hamowania przed blokadą nadnapięciową Kontrola napięcia DC dla AVR podczas hamowania
Rzeczywisty czas hamowania krótki długi
Wahania napięcia na szynie DC duże małe

 

Drukuj