Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "C": Funkcje zacisków programowalnych

Pięć wejść listwy sterującej [1], [2], [3], [4], [5] może być skonfigurowanych do wykonywania jednej z 31 różnych funkcji. Poniższe dwie tabele przedstawiają jakie funkcje mogą realizować te zaciski. Te wejścia listwy sterującej są wejściami cyfrowymi - binarnymi, zatem przyłączane sygnały mogą mieć dwa stany: wysoki i niski (włączony (On) =1 [ZAŁ], wyłączony(OFF) =0 [WYŁ])

Falownik ma zaprogramowane nastawy fabryczne dla listwy sterującej.
Każde wejście cyfrowe może być dowolnie zaprogramowane przez użytkownika pełniąc jedną z dostępnych funkcji.

 NOTATKA: Wejście [5] na listwie sterującej może pełnić funkcję wejścia binarnego lub £fcp analogowego dla sygnału termistora, kiedy funkcja PTC (kod funkcji 19) jest ustawiona dla tego zacisku.

 

Drukuj