Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "C": Konfiguracja wejść listwy sterującej

Funkcje i opcje - W parametrach od C001 do C005 przypisana zostaje funkcja dla zacisku wejścia od [1] do [5]. Pełniona funkcja jest wprowadzana do parametru poprzez odpowiadający jej kod. Kody funkcji zestawione zostały w tabeli w dalszej części rozdziału. Na przykład: jeżeli ustawiono parametr C01 = 00, to przypisana została funkcja 00 (bieg w prawo) do zacisku wejściowego [1].

Funkcje grupy "C" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
C001 Funkcja zacisku [1]

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [1]

30 nastaw 

nie 00 [FW] -
C201

Funkcja zacisku [1]

(2-gi silnik)

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [1]

(2-gi silnik)

30 nastaw

nie
C002 Funkcja zacisku [2]

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [2]

30 nastaw 

nie 01 [RV] -
C202

Funkcja zacisku [2]

(2-gi silnik)

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [2]

(2-gi silnik)

30 nastaw 

nie

 

Funkcje grupy "C" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
C003 Funkcja zacisku [3]

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [3]

30 nastaw

nie 18 [RS] -
C203

Funkcja zacisku [3]

(2-gi silnik)

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [3]

(2-gi silnik)

30 nastaw 

nie
C004 Funkcja zacisku [4]

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [4]

30 nastaw 

nie 12 [EXT] -
C204

Funkcja zacisku [4]

(2-gi silnik)

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [4]

(2-gi silnik)

30 nastaw 

nie
C005 Funkcja zacisku [5]

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [5]

31 nastaw 

nie 02 [CF1] -
C205

Funkcja zacisku [5]

(2-gi silnik)

Określa funkcję pełnioną przez zacisk [5]

(2-gi silnik)

31 nastaw

nie

Wejścia listwy sterującej domyślnie ustawione są jako normalnie otwarte, ale można zmienić ich logikę i mogą być ustawione jako normalnie zamknięte.

Funkcje grupy "C" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
C011 Wybór rodzaju styku dla wejścia [1]

Ustawia logikę zacisku wejściowego 1:

00 normalnie otwarty [NO]

01 normalnie zamknięty [NC]

nie 00 -
C012 Wybór rodzaju styku dla wejścia [2]

Ustawia logikę zacisku wejściowego 2:

00 normalnie otwarty [NO]

01 normalnie zamknięty [NC]

nie 00 -
C013 Wybór rodzaju styku dla wejścia [3]

Ustawia logikę zacisku wejściowego 3:

00 normalnie otwarty [NO]

01 normalnie zamknięty [NC]

nie 00 -
C014 Wybór rodzaju styku dla wejścia [4]

Ustawia logikę zacisku wejściowego 4:

00 normalnie otwarty [NO]

01 normalnie zamknięty [NC]

nie 00 -
C015 Wybór rodzaju styku dla wejścia [5]

Ustawia logikę zacisku wejściowego 5:

00 normalnie otwarty [NO]

01 normalnie zamknięty [NC]

nie 00 -

 

NOTATKA: Zacisk wejściowy mający spełniać funkcję 18 ([RS] - resetowanie falownika), nie może być ustawiony jako styk normalnie zamknięty.

 

Drukuj