Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Sygnał przerwania pracy sieciowej falownika

Sygnał wyjściowy przerwania pracy sieciowej falownika informuje o stanie komunikacji sieciowej. Falownik ma ustawiony dopuszczalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi zapytaniami (time-out) parametr C077. Jeśli komunikacja zostanie wstrzymana lub przerwa w komunikacji trwa dłużej niż dopuszczalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi zapytaniami, to wyjście programowalne z przypisaną funkcją [NDc] zmieni swój stan logiczny (ZAŁ).

Kod funkcji Symbol funkcji Nazwa funkcji Stan Opis
08 NDc Sygnał przerwania pracy sieciowej ZAŁ dopuszczalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi zapytaniami przy komunikacji sieciowej (C077) został przekroczony
WYŁ dopuszczalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi zapytaniami przy komunikacji sieciowej jest zachowany
Dostępne dla wyjść: 11, AL0 - AL2

Przykład dla zacisku [11] (wymaga konfiguracji)

Wymagane nastawy: C076, C077

Uwagi:

• Aby uczynić funkcja detekcji przerwania pracy sieciowej falownika nieaktywną, ustaw parametr C077 na 00.00sek.

• Kiedy parametr C076 (reakcja falownika na wystąpienia błędu) jest wpisany jako nieaktywny (C076=02), wciąż możliwe jest korzystanie z sygnału przerwania pracy sieciowej falownika (parametr C077 pozostaje aktywny).

Przykład dla wyjścia przekaźnikowego (wymagana konfiguracja tego wyjścia)

Dodatkowo falownik może zareagować na przerwanie komunikacji sieciowej na różne sposoby. Do tego celu służy dodatkowy parametr C076, który określa sposób reakcji falownika na wystąpienie błędu komunikacji sieciowej. W parametrze tym, można określić czy falownik przy przekroczeniu dopuszczalnego czasu przerwy między kolejnymi zapytaniami ma się zablokować ( z komunikatem błędu E60) i czy ma zatrzymać silnik z czasem zatrzymania, czy może puścić go wolnym wybiegiem.

 

Drukuj