Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ostrzeżenia

Prosimy o przeczytanie i zastosowanie się do niżej przedstawionych ostrzeżeń.

 OSTRZEŻENIE: Można dokonywać czynności konserwujących i kontrolnych po upływie czasu nie krótszym niż 5 minut od chwili odłączenia zasilania od falownika. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia falownika

 OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że tylko wykwalifikowany personel będzie dokonywał czynności konserwujących, kontrolnych lub wymiany części (przed przystąpieniem do pracy należy usunąć metaliczne przedmioty osobistego użytku tj. zegarki, bransolety itp. (Używaj wyłącznie narzędzi z izolacją ochronną). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia falownika oraz porażenia obsługi.

 OSTRZEŻENIE: Nigdy nie ciągnij za przewody. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo pożaru, powstania przerw w obwodach, uszkodzenie falownika i/lub porażenia obsługi.

Ogólne uwagi bezpieczeństwa
Falownik należy utrzymywać w bezwzględnej czystości i zapobiegać przedostawaniu się do wewnątrz obudowy kurzu i innych ciał obcych.
• Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przymocowanie przewodów i poprawność ich podłączenia.
• Przewody i przyłącza powinny być przymocowane pewnie
• Falownik należy chronić przed wilgocią oraz przed substancjami oleistymi. Nie wolno dopuścić do przedostawania się do wnętrza falownika kawałków przewodów, drutów, odprysków spawalniczych lub opadających pyłów i kurzów

Rodzaje przeglądów
Rozdział ten zawiera instrukcje sprawdzające i listę przeglądów dokonywanych w falowniku
• Przeglądy codzienne
• Przeglądy okresowe (w przybliżeniu raz na rok)
• Pomiary rezystancji izolacji

 

Drukuj