Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Konserwacja i przeglądy

Tabela comiesięcznych i corocznych przeglądów
Sprawdzane pozycje Sprawdź Inspekcje Metoda sprawdzania Kryteria, które muszą być spełnione
miesięczne roczne
Ogólnie Otoczenie Temperatuę otoczenia i wilgotności   Termometr, hygrometr Temp. otoczenia - 10 do 40°C, bez kondensacji
Ogólny przegląd sprzętu Czy układ zachowuje się poprawnie i nie wpada w wibracje   Wzrokowe i słuchowe Stabilna praca układu
Sprawdzenie zasilania falownika Napięcia na zaciskach wyjściowych falownika   Woltomierz - pomiar napięcia między zaciskami L1, L2,L3 Klasy 200V 200 do 240V 50/60 Hz klasy 400V 380 do 480V 50/60 Hz
Tor główny falownika Sprawdzanie izolacji doziemnej Oporności izolacji względem ziemi zacisków siłowych falownika   Pomiar miernikiem stanu izolacji klasy 500VDC rezystancji izolacji zacisków siłowych falownika względem ziemi 5 MOhm lub więcej
Przymocowanie przewodów Luzy podłączonych do falownika przewodów   Dokręcenie śrub, wyeliminowanie luzów przewodów M3,5: 0.8 Nm M4: 1.2 Nm M5: 3.0 Nm
Komponenty Przegrzanie   Sprawdzenie w historii błędów falownika, czy nie wystąpiły błędy związane z przegrzaniem Brak tego rodzaju błędów
Obudowa Czy nie jest brudna i pokryta kurzem   Wzrokowe Odkurzenie wnętrza falownika
Zaciski Czy nie są zniszczone   Wzrokowe Wygląd bez zastrzeżeń
Kondensatory gładzące Czy nie wycieka elektrolit oraz czy nie są napuchnięte   Wzrokowe Wygląd bez zastrzeżeń
Przekaźniki Czy nie występuje "klekotanie" styków   Słuchowe Bez zastrzeżeń
Rezystory Czy nie ma pęknięć lub przebarwień   Wzrokowe Wygląd bez zastrzeżeń
Tor główny falownika Wentylator chłodzący Szum podczas obracania wirnika   Po wyłączeniu zasilania ręczne obracanie Wirnik powinien obracać się lekko bez oporów i tarć
Czy nie jest brudny i pokryty kurzem   Wzrokowe Odkurzenie wnętrza falownika
Obwody sterownicze Ogólny Czy nie ma nieprzyjemn ego zapachu, śladów przebarwień i korozji   Wzrokowe Wygląd bez zastrzeżeń
Kondensatory Czy nie wycieka elektrolit oraz czy nie ma deformacji   Wzrokowe Wygląd bez zastrzeżeń
Wyświetlacz diody LED Czy wszystkie diody świecą   Wzrokowe Diody wszystkich segmentów świecą

Uwaga 1: Długość życia kondensatorów jest uzależniona od temperatury otoczenia.
Uwaga 2: Falownik musi być regularnie czyszczony. Nagromadzony na wentylatorze i radiatorze kurz może z czasem powodować przegrzewanie się falownika.

 

Drukuj