Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Dane techniczne zacisków sterowniczych

Listwa sterownicza z zaciskami programowalnymi i z analogowymi zaciskami wejść/wyjść znajduje się bezpośrednio pod przednią pokrywa falownika. Zaciski wyjścia przekaźnikowego są usytuowane po lewej stronie od programowalnych zacisków wejściowych. Usytuowanie poszczególnych zacisków w złączce jest pokazane poniżej.

Zaciski sterownicze falowników Omron JX

 

Nazwa zacisku Opis Dane znamionowe
[P24] źródło zasilania +24V dla programowalnych zacisków wejściowych 24VDC, maksymalnie 30mA (nie zwierać do zacisku L)
[PCS] Zacisk wspólny wejść programowalnych Nastawa fabryczna: Sterowanie wspólnym minusem (podanie potencjału [1]~[5 ] na zacisk [L] powoduje uczynnienie funkcji zacisku ON). Aby zmienić na sterowanie wspólnym plusem zdejmij zworę pomiędzy, [PCS] - [P24], i przełóż ją na zaciski [PCS] i [L]. Podanie potencjału [P24] na [1]~[5] powoduje uczynnienie funkcji zacisku.
[1], [2], [3], [4], [5] Zacisk wspólny wejść programowalnych maksymalnie 27VDC (używaj P24 lub zewnętrznego źródła z wykorzystaniem zacisku L)
[L] (prawy) *1 Zacisk powrotny wejść programowalnych Suma prądów powrotnych z zacisków [1]~[5]
[11] Programowalny zacisk wyjściowy maksymalnie prąd ciągły 50mA , maksymalne napięcie 27VDC
[CM2] Zacisk wspólny wyjść programowalnych 50mA - prąd powrotny z zacisku 11
[AM] Zacisk wyjścia analogowego od 0 do 10VDC, maksymalnie 1mA
[L] (lewy) *2 Zacisk wspólny wejść/wyjść analog. suma prądów z zacisków Ol, O i H
[Ol] Analogowe wejście prądowe zakres od 4 do 19,6mA, nominalnie 20mA, impedancja wejścia 250 Ohm
[O] Analogowe wejście napięciowe zakres od 0 do 9.8VDC, nominalnie 10VDC, impedancja wejścia 10k Ohm
[H] źródło zasilania +10V dla wejść analogowych 10VDC, maksymalnie 10mA
[AL0] Zacisk wspólny przekaźnika wyjściowego

Zasilanie 100VAC, minimum 10mA

Obciążenie rezystancyjne zasilanie 30VDC, maks. 3.0A Obciążenie indukcyjne (współ mocy 0.4) zasilanie 30VAC, maksymalnie 0.7A Zasilanie 5VDC, minimum 100mA.

[AL1] *3 zacisk przekaźnika wyjściowego normalnie otwarty
[AL2] *3 zacisk przekaźnika wyjściowego normalnie zamknięty

Zasilanie 100VAC, minimum 10mA

Obciążenie rezystancyjne zasilanie 30VDC, maks. 3.0A Obciążenie indukcyjne (współ mocy 0.4) zasilanie 30VAC, maksymalnie 0.7A Zasilanie 5VDC, minimum 100mA.

 

Uwaga 1: Oba zaciski L są połączone wewnątrz falownika i stanowią jeden potencjał.

Uwaga 2: Zalecamy wykorzystywanie zacisku L "prawego" do programowalnych zacisków
wejściowych i zacisku L "lewego" do zacisków wejść/wyjść analogowych.

Uwaga 3: Rodzaj zestyku w wyjściu przekaźnikowym jest konfigurowalny.

 

Drukuj